Nagroda

Środowiska Studenckiego
Forum Akademii Nauk Stosowanych

NOMINOWANI

Samorządowiec Roku

Marlena Bliźniuk

Marlena Bliźniuk jest osobą niezwykle zaangażowaną w swoje działania. Potrafi jasno postawić sobie cel, do którego będzie wytrwale dążyć razem z członkami Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego. Z wielką starannością wykonuje obowiązki związane z byciem Przewodniczącą. Doskonale sprawdza się jako Przewodnicząca, ponieważ za wszelką cenę stara się być dobrym liderem, który ma na uwadze głos studentów. Stara się maksymalnie zaangażować członków społeczności do działania. Ma głowę pełną pomysłów, które pozostawi razem ze zdobytą wiedzą nowemu pokoleniu i będzie ich wspierać w realizacji wszelkich przedsięwzięć. Pani Marlena z niemalże anielską cierpliwością stara się tłumaczyć studentom jak postępować w niektórych kwestiach.

Głosowanie zakończone

Damian Adamiec

Damian to student II roku studiów magisterskich na kierunku Menedżerskie studia ekonomiczno- prawne. Jest także od listopada 2023 r. Przewodniczącym Uczelnianej Rady Samorządu Studentów, a wcześniej był członkiem URSS. Jest dobrym studentem, który uzyskuje wysokie wyniki w nauce, a jednocześnie dobrym organizatorem i działaczem Samorządowym. Najważniejsze jednak, iż jest dobrym człowiekiem, który nigdy nie odmawia pomocy. Angażuje się w działalność Uczelni uczestnicząc i reprezentując studentów w Radzie Uczelni, Senacie czy Komisjach. Nigdy nie odmawia pomocy przy akcjach promocyjnych Uczelni.

Głosowanie zakończone

Mateusz Stopka-Gadeja

Mateusz Stopka-Gadeja, lat 25 zamieszkały w Kościelisku, gdzie od 2020 roku jest Przewodniczącym Rady Sołeckiej. Posiada tytuł naukowy magistra, absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Targu, gdzie od 2021 do 2023 roku pełnił funkcję Przewodniczącego Samorządu Studenckiego, a obecnie sprawdza się jako Rzecznik Praw Studenta. Student drugiego roku studiów inżynierskich na kierunku Informatyka Ekonomiczna w Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Targu oraz studiów podyplomowych na kierunku Rachunkowość Budżetowa w Jednostkach Samorządu Terytorialnego w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Głosowanie zakończone

Julia Mastalerz

Julia urodziła się 8 lipca 1999 r. w Pułtusku, jednak od 5 lat związana jest z Łomżą. Ukończyła studia I stopnia na kierunku Filologia angielska (spec. tłumaczeniowa) na Akademii Łomżyńskiej i obroniła swoją pracę z wyróżnieniem. Obecnie studiuje tam Zarządzanie II stopnia. Od najmłodszych lat angażowała się w działania prospołeczne i samorządowe, co kontynuuje na studiach. Już na pierwszym roku studiów została członkinią Prezydium RUSS AŁ, rok później – wiceprzewodniczącą, a od 3 lat pełni funkcję Przewodniczącej. Jest również członkinią licznych komisji, zespołów i kół naukowych (Koło Naukowe Anglistów, Koło Naukowe Młodych Przedsiębiorców). Uczestniczy w ogólnopolskich i zagranicznych konferencjach, szczególnie tych dotyczących niepełnosprawności oraz nowoczesnego, zrównoważonego biznesu.

Głosowanie zakończone

Agnieszka Lisowska

Agnieszka to osoba o imponującej sylwetce akademickiej i społecznej. Jej zaangażowanie w życie akademickie jest niezaprzeczalne, co potwierdza jej rola jako Przewodniczącej Uczelnianego Samorządu Studenckiego, członka Senatu i członka Rady Uczelni. Jej wkład w rozwój uczelni jest nieoceniony, ponieważ aktywnie angażuje się w podejmowanie decyzji dotyczących kierunku rozwoju uczelni i reprezentuje interesy studentów. Jednak Agnieszka to nie tylko aktywna uczestniczka życia akademickiego, ale również wybitna specjalistka w swojej dziedzinie. Jest inżynierem geodezji i kartografii, co oznacza, że ma dogłębną wiedzę na temat pomiarów i mapowania. Rozwija się nie tylko na płaszczyźnie swojej Alma Mater, ale także działa jako Sekretarz Forum Akademii Nauk Stosowanych. Agnieszka jest również znana ze swojej pomocnej natury.

Głosowanie zakończone

Organizator

Stowarzyszenie Forum Akademii Nauk Stosowanych
00-028 Warszawa, ul. Bracka 18/16

NIP: 5252958722
KRS: 0001039520
REGON: 525479909

kontakt@sfans.pl

Skip to content